Εδώ εμείς στις Μορφές Έκφρασης και στο τμήμα «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ», επιθυμούμε να βλέπουμε τα παιδιά και τους εφήβους ευτυχισμένους, δημιουργικούς, να πετυχαίνουν και όχι να αποτυχαίνουν.

Κατηγορία Αρθογραφία